Metodik prevence

Akční plán protidrogové politiky Olomouckého kraje na léta 2019 – 2020

Národní strategie primární prevence MŠMT na léta 2019 – 2027-1

Akční plán národní strategie primární prevence MŠMT na léta 2019 – 2021

 

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE_2016-2020

Program_proti_šikanování

Krizový plán při řešení projevů rizikového chování u žáků ZŠ a dětí MŠ Štíty

Důležité_kontakty

Krajský plán primární prevence rizikových projevů chování v Olomouckém kraji na léta 2019 – 2022

 

Metodický_pokyn_2016_šikanování

Metodické pokyny MŠMT:

od leden 2019 – nově Metodický pokyn č.1 – Návykové látky + č.4 – Alkohol + č.13 – Tabák

Metodicke_doporuceni-uvodni_cast

Priloha 1-Návykové látky

Priloha_2-Rizikove_chováni_v_doprave

Priloha_3-poruchy_prijmu_potravy

Priloha 4 – Alkohol

Priloha_5-Syndrom_CAN

Priloha_6-Skolni_sikanováni

Priloha 7-Kyberšikana

Priloha_8-Homofobie

Priloha_9-Extremismus_rasismus_xenoffobie_antisemitismus

Priloha 10-Vandalismus

Priloha 11-Záškoláctví

Priloha_12-Kradeze

Priloha_14_Krizove_situace_spojene_s_nasilim

Priloha 13 – Tabák

Priloha_15_Netolismus

Priloha_16_Sebeposkozovani

Priloha_17_Nova_nabozenska_hnuti

Priloha_18_Riziikove_sexualni_chovani

Priloha_19_Prislusnost_k_subkulturam

Priloha_20_Domaci_nasili

Příloha č. 21 – Hazardní hraní

Metodické doporučení k řešení se žáky: Metodické doporučení k IVýP

Příloha č. 1 – Záznam o jednání se žákem

Příloha č. 2 – Záznam o jednání se ZZ

Příloha č. 3 – Individuální výchovný program

Základní a mateřská škola Štíty - nabídka

Základní škola

Mateřská škola

Školní jídelna