Přehled akcí MŠ

Prosinec 2023

5.12. - Mikuláš, čertíci a andílci v MŠ (tematické dopoledne v kostýmech)

20.12. - Divadélko v MŠ - Pohádka o Chytré princezně (začátek 10:30) cena 60,-/dítě

Listopad 2023

1.11. - Halloweenské dopoledne v maskách v MŠ

7.11. - bazén 

14.11. - logopedie s PaedDr. Hradilovou

Říjen 2023

3.10. - bazén

10.10. - bazén

11.10. - logopedie s PaedDr. Hradilovou

17.10. - bazén

25.10. Kouzelnické vystoupení v MŠ (začátek 9:00)

24.10. - bazén

31.10. - bazén

Září 2023

5.9. - bazén 

12.9. - bazén

19.9. - bazén

22.9. Hudební divadélko pro děti. Já nic, já muzikant. Cena 70,-/dítě  (začátek v 8:00)

26.9. - bazén

27.9. Výlet za telátky - pěší podzimní výšlap na Březnou. (bližši informace na nástěnce v MŠ)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

červen 2023

1.6. Den Dětí - zahradní slavnost pro rodiče a děti na téma COUNTRY a WESTERN. Začátek soutěží od 15:00, tombola, občerstvení (ledová tříšť, párek v rohlíku, cukrovinky, káva,….), foto koutek, VV koutek a další.  Tímto jste srdečně zváni. 

6.6. Logopedie s PaedDr. Hradilovou

20.6. slavnostní pasování předškoláčků na školáky - akce určená dětem a rodičům.

28.6. Sportovní den v MŠ - děti se vypraví na pěší výlet do Heroltic. Po cestě budeme plnit nejrůznější úkoly, sportovat a užívat si dopoledne s kamarády. V cíli bude na děti čekat odměna v podobě zmrzliny. Zpět do MŠ pojedeme linkovým autobusem - bližší informace u třídních uč. v MŠ 

květen 2023 

2.5. Logopedie s PaedDr. Hradilovou

5.5. BESIP - Beseda pro děti (přednáší pan Miroslav Charouz)- děti si v tento den mohou do MŠ přivézt koloběžku nebo kolo včetně přilbičky. (bližší informace v MŠ)

16.5.  Den Matek - odpolední setkání rodičů a dětí na zahradě MŠ (v případě nepříznivého počasí se setkání odkládá) - náhradní termín konání bude 25.5.2023 od 15hod.

17.5. fotografování tříd (od 10 hod.)

11.5.  Výlet třídy Žabiček - Pradědovo muzeum Bludov 

24.5. Výlet třídy Mravenečků - Ranch Svébohov

25.5. Třída Mravenečků se účastní koncertu ZUŠ v KD Štíty

26.5.  Výlet třídy Koťátek - Pradědovo muzeum Bludov

duben 2023

4.4. Logopedie s PaedDr. Hradilovou

5.4. Vyhlášení vítězů Velikonoční soutěže

13.4. Zápis předškoláčků do prvního ročníku ZŠ

14.4. Planetárium v MŠ - promítání s výukovým programem bude začínat od 9hod. (cena 100,-)

24.4. MŠ nabízí vyšetření očí vašich dětí firmou PRIMAVIZUS (9:45hod.)- na vyšetření je možné přívést i mladší či starší sourozence. (Vyšetření jednoho dítěte stojí 200,-). Bližší informace v MŠ.

28.4. Čarodějnice v MŠ - dopolední program v kostýmech

březen 2023

7.3. Logopedie s PaedDr. Hradilovou

9.3. návštěva místní knihovny - třída Žabiček

14.3. návštěva místní knihovny - třída Koťátek

16.3. návštěva místní knihovny - třída Mravenečků

23.3. Návštěva Základní školy - předškoláčci navštíví své starší kamarády v první třídě ZŠ 

24.3. Dopolední program dětí ZŠ a MŠ - Vítání jara u Kapličky od 9:45hod.

27.3. - 3.4. Bude vyhlášena již tradiční Velikonoční soutěž o nejhezčí Velikonoční výzdobu/ozdobu. 

únor 2023

7.2. Logopedie s PaedDr. Hradilovou

15.2. Karneval v MŠ (připravte prosím dětem jednoduché karnevalové kostýmky v nichž budou celé dopoledne) 

21.2. Budeme realizovat program LOGOHRÁTKY Slávka Boury, který je zaměřen na rozvoj slovní zásoby a motoriky mluvidel s prvky kreativity a logického myšlení. 

leden 2023

10.1.  Logopedie s PaedDr. Hradilovou

19.1. Papoušci v MŠ - od 9:00hod. (cena 60,-)

prosinec 2022

1.12. Zimní/Vánoční  fotografování v MŠ

5.12. Mikuláš a čertíci ve školce. - připravujeme čertovské hravé dopoledne v kostýmech. 

6.12. Logopedie s PaedDr. Hradilovou

8.12. Rozsvícení stromečku na zahradě MŠ od 16:30 - malé setkání dětí a rodičů. Děti zarecitují zimní básničky a zazpívají vánoční koledy u stromečku. (Bližší informace v MŠ)  

13. 12. Vánoční dílničky pro rodiče a děti v MŠ - Žabičky od 15hod.

14.12. Vánoční dílničky pro rodiče a děti v MŠ - Koťátka od 15hod.

15.12. Vánoční dílničky pro rodiče a děti v MŠ - Mravenečci od 15hod.

listopad 2022

1.11. V dopoledních hodinách navštívíme Halloween pořádaný ZŠ v KD - (je možné dětem připravit jednoduchou masku) 

2.11. malá dětská drakiáda (dle počasí) 

3.11. Logopedie s PaedDr. Hradilovou

11.11. Děti ze třídy Mravenečků vystoupí v Domově důchodců u příležitosti svátku sv. Martina

15.11. Divadélko s pohádkou v MŠ - od 8hod. (cena 60,-)

23.11. Soutěž pro děti a rodiče o nekreativnější pokrývku hlavy 

říjen 2022

4.10. Logopedie s PaedDr. Hradilovou 

25.10. projektový den - návštěva keramické dílny

31.10. Halloween v MŠ - připravte prosím dětem jednoduché kostýmky v nichž budou tančit a soutěžit po celé dopoledne v MŠ

Září 2022

13.9. Výlet Mravenečků do městské knihovny Zábřeh na Moravě

27.9. Logopedie s PaedDr. Hradilovou

30.9. Exkurze předškoláků v nemocnici Šumperku (nutné dětem zajistit roušku na ústa)