Informace pro rodiče - MŠ

Nabídka kroužků pro školní rok 2023/2024

Od pondělí 4.9.2023 bude nabídka kroužků vystavena v hlavní chotbě MŠ.

Děti si mohou zvolit z nabídky:  Mažoretky, Hra na flétnu, Angličtina, Šikovné ručičky, Malý záchranář 

Bližsí informace naleznete v MŠ :-) 

……………………………………………………………………………………………………………………

Vážení rodiče,

v úterý 29.8. 2023 se od 15 hod. budou konat třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ. Třídní schůzky budou pořádány v budově MŠ ve třídě Mravenečků (třída po levé straně). 

Co Vás čeká?

 • seznámení s denním režimem mateřské školy
 • představení třídních učitelek a vedení školy
 • vyplnění povinné dokumentace (paní uč. Vám případně pomohou  s vyplněním tiskopisů)
 • informace o platbách školného pro školní rok 2023/2024
 • informace o stravování
 • seznámení se školním řádem
 • pravidla spojená s přiváděním a vyzvedáváním dětí
 • co je potřeba dětem do MŠ připravit….

V úterý 29.8. se od 16:30hod. budou též konat třídní schůzky pro rodiče dětí, které již MŠ navštěvují. 

 • budeme reagovat na vaše návrhy či připomínky z vámi vyplněných dotazníků
 • seznámíme vás s body týkající se školního řádu MŠ, Provozního řádu MŠ, řádu výdejny MŠ
 • vysvětlíme vám, proč, jakým způsobem a v jaké míře se do výuky v MŠ zařazuje ICT technika
 • informace o logopedii pro školní rok 2023/2024
 • povinnosti zákonných zástupců předškoláka
 • diskuse o aktivitách nad rámec předškolního vzdělávání
 • a další ….

Rády bychom Vás požádaly o přítomnost bez dětí. 

Děkujeme a těšíme se na Vás

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 


Tel. číslo do MŠ - 725 363 912

 

6:00 – 9:00Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy (do 8:00), spontánní hravé a pohybové aktivity, řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, didakticky zacílené činnosti individuální, skupinové, frontální, situační a prožitkové učení, jazykové chvilky, smyslové hry, výtvarné a hudební činnosti, relaxační chvilky.
9:00 – 9:30Osobní hygiena, dopolední svačina
9:30 – 11:30Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost. Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, řízené aktivity, pobyt venku
11:30 -12:15Oběd a osobní hygiena dětí
12:15 -14:00Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00 -14:30Odpolední svačina, osobní hygiena
14:30 -16:00Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy