Informace pro rodiče - MŠ

Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 bude v letošním roce probíhat ve dnech 2. a 3.5. 2023 od 15:00 - 17:30hod. v budově MŠ ve třídě Mravenečků.

K zápisu si přineste řádně vyplněnou:      

- žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

- přihlášku do MŠ - (zde je mimo jiné nutné potvrzení pediatra o řádném očkování a další případné informace týkající se zdravotního stavu vašeho dítěte, alegrie apod.)

- občanský průkaz zákonného zastupce dítěte

Oba tyto dokumenty Vám na vyžádání poskytneme v MŠ nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách školy. (www.zsstity.cz) - pokud budete s vyplněním některých částí váhat, nevadí ….rády Vám pomůžeme v den zápisu. 

Budeme se na Vás a vaše děti těšit :-) 

kolektiv MŠ Štíty

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Vážení rodiče,

Mateřská škola pořádá třídní schůzky, které se uskuteční v pondělí 29.8. 2022 od 15 hod. v budově MŠ

Schůzky jsou určeny především pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023

Co vás čeká?

  • seznámení s denním režimem mateřské školy
  • představení třídních učitelek a vedení školy
  • vyplnění povinné dokumentace (paní uč. Vám případně pomohou  s vyplněním tiskopisů)
  • informace o platbách školného pro školní rok 2022/2023
  • informace o stravování
  • seznámení se školním řádem
  • pravidla spojená s přiváděním a vyzvedáváním dětí
  • co je potřeba dětem do MŠ připravit….

 


Tel. číslo do MŠ - 725 363 912

 

6:00 – 9:00Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy (do 8:00), spontánní hravé a pohybové aktivity, řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, didakticky zacílené činnosti individuální, skupinové, frontální, situační a prožitkové učení, jazykové chvilky, smyslové hry, výtvarné a hudební činnosti, relaxační chvilky.
9:00 – 9:30Osobní hygiena, dopolední svačina
9:30 – 11:30Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost. Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, řízené aktivity, pobyt venku
11:30 -12:15Oběd a osobní hygiena dětí
12:15 -14:00Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:00 -14:45Odpolední svačina, osobní hygiena
14:45 -16:00Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy