Přihlášky/Odhlášky

Přihlášky a odhlášky obědů

Přihlášky a odhlášky stravného dětí MŠ Štíty a žáků ZŠ Štíty jsou přijímány:

 

Den předem (pouze pracovní den)  do 12.30 hod:

Stravu si strávník (dítě, žák – zákonný zástupce, zaměstnanec ZŠ+MŠ Štíty) bude přihlašovat i odhlašovat individuálně sám přes:

 –  internet na www.strava.cz, číslo jídelny 3843, po přidělení přihlašovacích údajů (u   vedoucí ŠJ),

–  SMS zprávou na tel. 739 475 171 (bude nahlášeno pouze v případě dostatku financí na  kontě strávníka),

–  osobně pomocí čipu – žáci a zaměstnanci ZŠ Štíty přes terminál umístěný v prostorách před vstupem do jídelny.

Strávník (žák) má možnost přihlásit si stravné podle vlastního výběru z vystaveného jídelníčku, tzn. že je možné objednat si stravné i na jednotlivé stravovací dny. 

Soubory