Informace pro rodiče - ŠD

  • Školní družina je v provozu vždy ráno od 6:00 hod. do 7:25 hod. a odpoledne od 11:05 hod do 16:00 hod. Děti vždy přebírá a odvádí vychovatelka.
  • Děti se přihlašují do ŠD na základě zápisních lístků.
  • Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz ŠD určuje Vyhláška ředitele školy. Měsíční poplatek je stanoven na 100,-Kč. Příspěvek se platí bezhotovostní platbou přes on-line školní pokladnu ve dvou splátkách: 400,-Kč (září – prosinec) a 600,-Kč (leden – červen).
  • Za příznivého počasí chodíme od 13:00 hod. do 14:30 hod. na vycházky. Berte to v úvahu při odchodu dětí ze ŠD. Samozřejmě respektujeme výjimky – odchody dětí na autobus, do zájmových kroužků, do ZUŠ apod. Je vhodné vybavit děti sportovním oblečením.
  • Omluvenku musí mít dítě písemnou s uvedením data, hodiny propuštění a podpisem jednoho z rodičů. Bez omluvenky dítě v jinou dobu, než má uvedenou na přihlášce, nepropustíme. Telefonické omluvenky neakceptujeme.
  • Dítě vydáme pouze osobám, uvedeným na zadní straně zápisního lístku.
  • Telefonní číslo do ŠD je 739 097 781.
  • V době prázdnin zajišťuje školní družina provoz podle počtu přihlášených dětí. V těchto dnech nemají děti nárok na slevu stravného. O provozu Vás budeme vždy informovat na webových stránkách ZŠ v rubrice ŠKOLNÍ DRUŽINA – AKTUALITY.

Soubory