Platby

Platba bezhotovostně

– placení stravného pro děti a žáky ZŠ a MŠ Štíty pouze bezhotovostně na účet  školní jídelny 19-1904042339/0800, jednorázovým nebo trvalým příkazem. Každý strávník bude mít od vedoucí ŠJ přidělený variabilní symbol, který musí být při připsání platby na účet ŠJ vždy uveden !!!
 

Platba na stravné na celý následující měsíc musí být na účet ŠJ připsána PŘEDEM nejpozději do 25. dne v měsíci.

 

V případě zájmu Vám bližší informace poskytne vedoucí ŠJ. 

školní jídelna
739 475 171
jaja.smrckova@seznam.cz