O školní družině

Školní družina se nachází v areálu školy v samostatné budově a má dvě oddělení. I. oddělení vedou vychovatelky Veronika Valentová a Ivana Brabcová, II. oddělení Lenka Pospíšilová. Činnosti ve školní družině jsou zcela odlišné od školního vyučování. Střídají se zde činnosti odpočinkové, rekreační a zájmové. Děti mají možnost si vypracovávat domácí úkoly. Ve ŠD se připravují na vyučování formou didaktických her, soutěží apod. Rozsah činností vychází z týdenní skladby zaměstnání.

Hlavním cílem školní družiny je umožnit dětem duševní odpočinek po vyučování, relaxaci, začlenění do kolektivu, upevňování vzájemných kamarádských vztahů, podpora a rozvoj jejich zájmových aktivit.

V posledních letech se nám velmi osvědčila celoroční družinová soutěž “Družináček ”, ve které hodnotíme nejen znalosti a dovednosti dětí, ale i jejich snahu a chování.

Motto naší družiny – “Kdo si hraje, nezlobí.