Ceny stravného od 1.2.2024

Děti MŠ

3 – 6 let

7 – 10 let

 Přesnídávka

13,- Kč

  15,- Kč

 Oběd

29,- Kč

  39,- Kč  

 Svačina

12,- Kč

  13,- Kč

Celodenní

54,- Kč

  67,- Kč

Celodenní strava s doplatkem53,- + 54,- = 107,- Kč53,- + 67,- = 120,-Kč
Žáci ZŠ Strava s doplatkem
7 – 10 let34,- Kč53,- + 34,- = 87,- Kč
 11 – 14 let39,- Kč53,- + 39,- = 92,- Kč
15 a více let43,- Kč53,- + 43,- = 96,- Kč

Cizí strávníci: 100,- Kč

Doplatek za neodhlášenou stravu pro děti a žáky ZŠ a MŠ Štíty: 53,- Kč za jeden oběd.