Ceny stravného

Děti MŠ

3 – 6 let

7 – 10 let

 Přesnídávka

10 Kč

  11 Kč

 Oběd

24 Kč

  28 Kč  

 Svačina

9 Kč

  10 Kč

Celodenní

43 Kč

  49 Kč

Žáci ZŠ 
7 – 10 let28 Kč
 11 – 14 let32 Kč
15 a více let34 Kč

Cizí strávníci: 85 Kč

Doplatek za neodhlášenou stravu pro děti a žáky ZŠ a MŠ Štíty: 47 Kč