Ceny stravného

Děti MŠ

3 – 6 let

7 – 10 let

 Přesnídávka

11,- Kč

  13,- Kč

 Oběd

27,- Kč

  32,- Kč  

 Svačina

10,- Kč

  11,- Kč

Celodenní

48,- Kč

  56,- Kč

Žáci ZŠ 
7 – 10 let32,- Kč
 11 – 14 let36,- Kč
15 a více let38,- Kč

Cizí strávníci: 89,- Kč

Doplatek za neodhlášenou stravu pro děti a žáky ZŠ a MŠ Štíty: 47,- Kč