Školní parlament

Ve čtvrtek 7. října 2021 byli slavnostně jmenováni členové školního parlamentu z řad žáků. Od čtvrté třídy si mohou nejzodpovědnější a nejvýřečnější žáci brousit zuby na pozici, která dokáže změnit mnohé. Z každé třídy získá křeslo jeden kandidát.
Ceremoniál byl ve znamení podpisu smluv a jejich předání zvoleným zástupcům tříd. S vedením školy si pak „parlamenťáci“ mohli přiťuknout (dětským šampaňským) a všichni společně začali nové volební období společnou fotkou.
Názor našich žáků je pro nás velice cenný a zajímá nás, proto školní parlament skvěle funguje. Zástupci školního parlamentu se pravidelně setkávají pod vedením zástupkyně ředitelky p.uč. Krňávkové a sdílejí společné nápady, podněty ze strany žáků, organizují rozmanité školní akce a projekty. Za tuto skvělou spolupráci jim všem patří velký dík a podpora.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

ČLENOVÉ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 • Natálie Kunrtová - 4.třída
 • Veronika Johnová - 5.třída
 • Matěj Kocián - 6.A třída
 • Antonín Rýznar - 6.B třída
 • Viktor Haas - 7.A třída
 • Filip Brož - 7.B třída
 • Václav Haltmar - 8.A třída
 • Stela Winklerová - 8.B třída
 • Kristýna Kašparová - 9.A třída
 • Nela Winklerová - 9.B třída
 •