Školní parlament

 

 

 

ŠKOLNÍ PARLAMENT

V úterý 3. října 2023 byli slavnostně jmenováni členové školního parlamentu z řad žáků. Od první třídy si mohou nejzodpovědnější a nejvýřečnější žáci brousit zuby na pozici, která dokáže změnit mnohé. Z každé třídy získá křeslo jeden kandidát, ti se pak podílí na rozhodnutích o chodu školy. Oficiální jmenování proběhlo v ředitelně za přítomnosti zástupců jednotlivých tříd. Následoval projev paní ředitelky a předáním smluv. S vedením školy si pak „parlamenťáci“ mohli přiťuknout a všichni společně začali nové volební období společnou fotkou.

Žákovský parlament slouží k užšímu zapojení žáků do chodu školy, parlament předkládá schválené návrhy na změny a vylepšení každodenního života žáků paní ředitelce, zapojuje se do veřejně prospěšných akcí a plánuje některé školní aktivity. Blahopřejeme členům letošního žákovského parlamentu a přejeme jim mnoho energie, trpělivosti a dobrých přátelství.

Členové školního parlamentu pro školní rok 2023/2024:

1.třída – Tomáš Hroch

2.třída – Valérie Miltáková

3.A – Tereza Knápková

3.B – Nikola Kovářová

4.třída – Eliška Havlíčková

5.třída – Anna Kubištová

 

6.A – Amálie Pecháčková

6.B – Tomáš Verner

7.A – Denisa Ožvoldíková

7.B – Anita Dušková

8.A – Brian Mačo

8.B – Antonín Rýznar

9.A – Lucie Davidová

9.B – Anna Pospíšilová