Výdej obědů

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ (z vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování)

Školní stravování zabezpečuje zařízení školního stravování – školní jídelna.

Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci (děti, žáci) v provozovnách školního stravování (školní jídelny).

 

Výdej jídel v době nemoci

Školní jídelna zabezpečuje stravu pro děti a žáky POUZE v době jejich pobytu ve škole, nikoliv v době jejich nemoci nebo veškerých prázdnin, tzn. že děti a žáci NEMAJÍ nárok na slevu na stravné. Pouze 1. den nemoci mohou stravu odebrat do jídlonosiče, následující den musí stravu odhlásit. Provádíme kontroly docházky dětí/žáků dle třídních knih a doplatky jsou doúčtovány na základě této evidence. Doplatky budou v případě přeplatků odečteny z konta strávníka a nebo bude povinnost je uhradit hotově v kanceláři vedoucí ŠJ.

Výdej jídla do jídlonosičů

VÝDEJ JÍDLA DO JÍDLONOSIČŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ:

10.30 – 11.00 hod a 13.05 -13.15 hod

Jídlonosiče, označené JMÉNEM a KATEGORIÍ (TŘÍDOU) ŽÁKA, odkládejte do skříňky před vstupem do jídelny NEJPOZDĚJI do 10.30 hod, od 10.30 - 11.00 hod a od 13.05 -13.15 hod si jídlo VYZVEDNĚTE OSOBNĚ V JÍDELNĚ. Do jídlonosičů nevkládejte čipy.

Z důvodu zvýšení zabezpečení školy jsou vstupní dveře do jídelny uzavřené. Pro přístup do jídelny využijte zvonek a po identifikaci a sdělení budete vpuštěni pouze do jídelny, nikoliv do školy.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

VÝDEJ JÍDLA DO JÍDLONOSIČŮ VE VÝDEJNĚ MŠ ŠTÍTY:

Výdej ranní svačiny:                           8.45  –  9.00 hod    

Výdej oběda do jídlonosičů:          10.30  – 11.00 hod   

Výdej odpolední svačiny:                13.45 – 14.00 hod

JÍDLONOSIČE ŘÁDNĚ OZNAČENÉ JMÉNEM STRÁVNÍKA SE ODKLÁDAJÍ NA VYHRAZENÉ MÍSTO !!!

Jídlonosiče musí být čisté, v případě znečištění nebude strava nabrána. Strava v jídlonosičích je určena k přímé spotřebě. Kuchyň mimo jídelnu neodpovídá za její znehodnocení a za zcizení jídlonosičů a přídavků ke stravě (ovoce, oplatky, mléčné výrobky….).

Pokud nebude strava vyzvednuta do stanovené hodiny, bude bez jakékoliv náhrady zlikvidována.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soubory

Soubor - Vnitrni rad SJ od 1.9.2022_1.3.2023

Vnitrni rad SJ od 1.9.2022_1.3.2023

Soubor - prov-rad-vydejna-ms-od-1-3-2023

prov-rad-vydejna-ms-od-1-3-2023

Soubor - prov-rad-vydejna-ms-od-1-9-2022

prov-rad-vydejna-ms-o

Soubory