Výdej obědů

Výdej jídla do jídlonosičů

Výdej jídla do jídlonosičů ve školní jídelně:

10:30 – 11:00 a  13:05 -13:15 h.

Výdej jídla do jídlonosičů ve výdejně MŠ Štíty:

10.30 – 11.00 h.

Jídlonosiče, označené jménem a kategorií strávníka, odkládejte pouze na vyhrazená místa pro jídlonosiče. Jídlonosiče musí být čisté, v případě znečištění nebude strava nabrána.

Pokud nebude strava vyzvednuta do stanovené hodiny (12.15 h MŠ Štíty a 13.15 h ZŠ Štíty), bude bez jakékoliv náhrady zlikvidována.

Do jídlonosičů nevkládejte čipy.
Strava v jídlonosičích je určena k přímé spotřebě, kuchyň mimo jídelnu neodpovídá za její znehodnocení.
 

Jídlonosiče se stravou žáků ZŠ Štíty a cizích strávníků budou umístěny ve vestavěné skříňce před vstupem do školní jídelny. Kuchyň neodpovídá za zcizení jídlonosičů a přídavků ke stravě (ovoce, oplatky, mléčné výrobky….).

Z důvodu zvýšení zabezpečení školy jsou vstupní dveře do jídelny uzavřené. Pro přístup do jídelny využijte zvonek a po identifikaci a sdělení budete vpuštěni pouze do jídelny, nikoliv do školy.             Bližší informace Vám poskytne vedoucí školní jídelny.

Výdej obědů v době nemoci

Školní jídelna zabezpečuje stravu pro děti a žáky pouze v době jejich pobytu ve škole, nikoliv v době jejich nemoci nebo veškerých prázdnin, tzn. že děti a žáci nemají nárok na slevu na stravné (21,-, 24,-, 27,- a 29,- Kč).

Pouze 1. den nemoci mohou oběd odebrat do jídlonosiče, následující den musí stravu odhlásit.                                                                                                                                                                          Provádíme kontroly docházky dětí/žáků dle třídních knih a doplatky jsou doúčtovány na základě této evidence. Doplatky budou v případě přeplatků odečteny z konta strávníka a nebo bude povinnost je uhradit hotově v kanceláři vedoucí ŠJ.