Úřední deska - školní poradenské pracoviště

Název organizace:
Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk, příspěvková organizace 

Adresa:
Školní 98, 789 91 Štíty
www.zsstity.cz

Právní forma:  příspěvková organizace Zřizovatel:  Město Štíty
IČO:   60341793     
Datová schránka: zscha2h
Pověřenec GDPR: Mgr. Jan Blaho, tel.: 732 636 298, e-mail: jan.blaho@sms-sluzby.cz

Ředitelka:
Mgr. Ilona Haasová, tel. 601 525 269, 583 440 166,  e-mail: reditel@zsstity.cz

Statutární zástupce ředitele:
Mgr. Kateřina Krňávková – zástupce ředitelky pro pedagogickou a metodickou oblast

tel. 722 910 437, 583 440 176, e-mail: zastupce@zsstity.cz

2.zástupce ředitele:
PaedDr. Miloš Harnych – zástupce ředitelky pro personální oblast

3.zástupce ředitele:

Bc. Zuzana Straková - zástupce ředitelky pro předškolní vzdělávání   tel: 725 363 912

Vedoucí školní jídelny:

Jarmila Smrčková  tel: 739 475 171

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ - více info -https://www.zsstity.cz/metodik-prevence

Výchovná a karierní poradkyně: Mgr. Bronislava Haltmarová 

tel. 601 361 880, e-mail: Haltmarova@zsstity.cz

Školní metodik prevence: Mgr. Ilona Haasová

tel: 601 525 269,  e-mail: reditel@zsstity.cz

Školní psycholog: Mgr. Kamila Barlow

e-mail: ocadlinka@seznam.cz

ředitelka
pevná linka: 583 440 166
mobilní telefon:  601 525 269
reditel@zsstity.cz
zástupce ředitele
583 440 176

722 910 437

zastupce@zsstity.cz
výchovná poradkyně601 361 880Haltmarova@zsstity.cz
ekonomka
583 440 307
ekonomka@zsstity.cz
sborovna
583 455 903
 
školní družina
739 097 781
 
školní jídelna
739 475 171
jidelna.zsstity@seznam.cz
725 363 912
ms@zsstity.cz
Fax
583 440 307
 
Identifikátor zařízení
600 148 424
IZO školy
102 680 540
IZO školní družiny
102 300 508
IZO školního klubu
150 067 275
IZO školní jídelny
102 992 100
IZO mateřské školy
181 023 211