Slider uvodní onrazek 1
Slider uvodní onrazek 2
Tělocvična
Horolezecká stěna
Vítá Vás - ŠKOLA S ÚSMĚVEM, RADOST Z POZNÁVÁNÍ. FORMATIVNĚ PŘISTUPUJEME, FORMATIVNĚ HODNOTÍME A POZITIVNĚ PŘEMÝŠLÍME.

ZŠ a MŠ Štíty

Sociální sítě naší školy

Pojďme se společně setkávat nejen na akcích naší školy, ale také na sociálních sítích. Vítejte a sledujte, co zajímavého se u nás ve škole děje. A děje se toho hodně každý školní den.

Taková je naše škola - ŠKOLA S ÚSMĚVEM, RADOST Z POZNÁVÁNÍ

Naše škola je škola s FORMATIVNÍM PŘÍSTUPEM:

SLOVNÍ HODNOCENÍ V 1. A 2. ROČNÍKU,
FORMATIVNÍ HODNOCENÍ OD 3. DO 9. ROČNÍKU,
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K ŽÁKŮM,
POZITIVNÍ ŠKOLNÍ KLIMA, TŘÍDNICKÉ HODINY OD 1. DO 9. ROČNÍKU,
WELLBEING PRO VŠECHNY, RODIČE JSOU VE ŠKOLE VÍTÁNI, ANGLICKÝ JAZYK UŽ OD  1. ROČNÍKU,
ROZMANITÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST DOSTUPNÁ VŠEM ŽÁKŮM, CELOŠKOLNÍ PROJEKTOVÉ DNY, PREVENTIVNÍ PROŽITKOVÉ PROGRAMY PRO ŽÁKY ŠKOLY, PODPORA NADANÝCH ŽÁKŮ I ŽÁKŮ S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI, NADSTANDARDNÍ PODMÍNKY PRO SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ AKTIVITY, PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ.


Základní škola a mateřská škola Štíty jako příspěvková organizace města Štíty získala svoji současnou podobu 1.1. 2011, kdy došlo ke sloučení Základní školy Štíty a Mateřské školy Štíty. Škola má několik součástí – základní školu, školní družinu, školní klub, školní jídelnu a mateřskou školu.

Základní škola je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita základní školy je 460 žáků, školní družiny 70 žáků, školního klubu 40 žáků a mateřské školy 81 žáků.

Rychlé kontakty

Partneři školy