Školská rada

Školská rada při Základní škole a mateřské škole Štíty, okres Šumperk

Školní 98, 789 91 Štíty

Členové školské rady:


Za zřizovatele: Bc. Zdeněk Fingr, Ing. Oto Wonke
Za zákonné zástupce žáků: Eva Pecháčková, Vlastimil Kulhánek
Za pedagogy: Mgr. Kateřina Krňávková, Mgr. Bronislava Haltmarová

Kontakt na školskou radu pro podání podnětů a připomínek:

e-mail: skolskarada@zsstity.cz