Podatelna

 

PODATELNA ZŠ A MŠ ŠTÍTY 

Povinně zveřejňované informace dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Adresa pro doručování dokumentů

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě (listinné podobě) nebo dokumentů v digitální podobě předávaných na přenosných technických nosičích dat:

Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk, Školní 98, Štíty 789 91

Úřední hodiny podatelny:

·        Po

8:00 – 14:00 hod

·        Út

8:00 – 14:00 hod

·        St

8:00 – 14:00 hod

·        Čt

8:00 – 14:00 hod

·       

8:00 – 14:00 hod

Podatelna je v 1. patře budovy ZŠ v kanceláři ředitelky školy.
Podatelna je vybavena zařízením, které umožňuje příjem datových zpráv doručovaných na elektronickou adresu podatelny školy a doručovaných na přenosných technických nosičích dat.

Elektronická adresa podatelny:

reditel@zsstity.cz

ID datové schránky:

zscha2h

Datové formáty přijímané prostřednictvím veřejné sítě internet:

 pdf, rtf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, jpg, html a dále dle domluvy

Datové formáty přijímané prostřednictvím ISDS:

 pdf, rtf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, jpg, html a dále dle domluvy

 Přehled přijímaných technických nosičů:

 CD, DVD, USB Flash Memory Drive

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení, je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Důsledky doručení neúplného či poškozeného dokumentu

Dokument, který je neúplný či poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, avšak lze z něj určit odesílatel, bude dále zpracováván takto: Podatelna vyrozumí odesílatele o vadě dokumentu a stanoví postup pro odstranění. V případě, že nelze zjistit odesílatele, podatelna dokument dále nezpracovává.