Škola dnes

Základní škola a mateřská škola Štíty jako příspěvková organizace města Štíty získala svoji současnou podobu 1.1. 2011, kdy došlo ke sloučení Základní školy Štíty a Mateřské školy Štíty. Škola má několik součástí – základní školu, školní družinu, školní klub, školní jídelnu a mateřskou školu.

Základní škola je  úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita základní školy je 450 žáků, školní družiny 50 žáků a školního klubu 40 žáků.

Budova základní školy je klasická školní budova z dvacátých let minulého století, s pozdějšími dostavbami a přístavbami. Je spádovou školou pro žáky z dalších obcí z okruhu 10 km od Štítů. Téměř všichni žáci z těchto obcí dojíždějí autobusy, zastávka pro většinu spojů je přímo u školy, menší část spojů odjíždí ze zastávky vzdálené od školy asi 200 m. Začátek výuky je upraven potřebám dojíždějících žáků na čas 7:30 hod.

Prostorové podmínky lze označit za nadstandardní, dostatečné pro potřeby výuky i odpolední volnočasové aktivity. Celkem má škola k dispozici 21 učeben, z toho 11 odborných (tři jazykové učebny, společnou učebnu pro fyziku a chemii, učebnu vaření, ručních prací, dvě počítačové učebny, učebnu přírodopisu a učebnu hudební výchovy). Zbývajících 10 učeben využíváme jako kmenové. Další prostory pro vzdělávací a zájmovou činnost: školní dílna, keramická dílna, školní pozemek, tělocvična, školní hřiště,  školní knihovna a cizojazyčná knihovna.

Školní družina a školní klub jsou umístěny v samostatné budově.  Mají k dispozici tři vyhovující učebny, které jsou kompletně vybaveny novým nábytkem a koberci.

Škola má vlastní školní jídelnu, která kapacitně zcela postačuje potřebám školy.  Varna i stravovna prošly celkovou modernizací.

Budova a areál mateřské školy jsou umístěny asi 50 metrů od školy základní. Vybavenost školy je na dobré úrovni. Škola má 3 třídy s hygienickým zázemím, výdejnu, , stravovnu, menší tělocvičnu, ložnice a prostornou zahradu s moderními herními prvky. 

Fotogalerie