Škola dnes

Základní škola a mateřská škola Štíty jako příspěvková organizace města Štíty získala svoji současnou podobu 1.1. 2011, kdy došlo ke sloučení Základní školy Štíty a Mateřské školy Štíty. Škola má několik součástí – základní školu, školní družinu, školní klub, školní jídelnu a mateřskou školu.

Základní škola je  úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kapacita základní školy je 450 žáků, školní družiny 50 žáků a školního klubu 40 žáků.

Budova základní školy je klasická školní budova z dvacátých let minulého století, s pozdějšími dostavbami a přístavbami. Je spádovou školou pro žáky z dalších obcí z okruhu 10 km od Štítů. Téměř všichni žáci z těchto obcí dojíždějí autobusy, zastávka pro většinu spojů je přímo u školy, menší část spojů odjíždí ze zastávky vzdálené od školy asi 200 m. Začátek výuky je upraven potřebám dojíždějících žáků na čas 7:30 hod.

Prostorové podmínky lze označit za nadstandardní, dostatečné pro potřeby výuky i odpolední volnočasové aktivity Celkem má škola k dispozici 21 učeben, z toho 11 odborných (tři jazykové učebny, společnou učebnu pro fyziku a chemii, učebnu výtvarné výchovy, vaření, ručních prací, dvě počítačové učebny, učebnu přírodopisu a učebnu hudební výchovy). Zbývajících 10 učeben využíváme jako kmenové. Další prostory pro vzdělávací a zájmovou činnost: školní dílna, keramická dílna, školní pozemek, tělocvična, školní hřiště,  školní knihovna a cizojazyčná knihovna.

Na dobré úrovni je vybavení učebními pomůckami zejména pro předměty matematika, cizí jazyky, český jazyk, fyzika, chemie, informatika, přírodopis, zeměpis. Z prostředků projektu EU peníze školám jsme vybavili knihovnu cizích jazyků a také jsme zakoupili potřebné sady učebnic do většiny předmětů. Současná situace s učebnicemi ve škole je poměrně příznivá.

V rámci projektu ,,Modernizace učeben jazyků a ICT na Základní škole Štíty“, který byl realizován z prostřed ků Operačního programu ROP NUTS II Střední Morava za finančního přispění města Štíty, byly ve škole nově vybudovány a kompletně nábytkem a ICT technikou vybaveny 3 učebny cizích jazyků a 2 učebny informatiky.

Školní družina je umístěna v samostatné budově.  Má k dispozici dvě vyhovující učebny místnost pro sportovní činnost a příslušenství. Obě učebny jsou kompletně vybaveny novým nábytkem a koberci, čím se jejich funkčnost i vzhled výrazně zlepšily.

Škola má vlastní školní jídelnu, která kapacitně zcela postačuje potřebám školy. Vaří také pro mateřskou školu a v rámci doplňkové činnosti i pro veřejnost. Varna i stravovna prošly celkovou modernizací.

Budova a areál mateřské školy jsou umístěny asi 50 metrů od školy základní. Vybavenost školy je na dobré úrovni. Škola má 3 třídy s hygienickým zázemím, výdejnu, , stravovnu, menší tělocvičnu, ložnice a prostornou zahradu s moderními herními prvky. V současnosti je kapacita školy naplněna.

Fotogalerie