Ostatní

Pedagog pro domškoláky:

Mgr. Ilona Haasová

Kontakt: reditel@zsstity.cz

Požadavky k portfoliu pro předmět TV:

- ústně představit svůj oblíbený sport, sportovní kroužek, sportovní aktivity, kterým se žák věnuje, vše dle vlastního výběru a zájmu

Požadavky k portfoliu pro předmět HV:

- ústně představit svůj vztah k hudbě, písničkám, případně i oblíbený zpěvák, hudební žánr či hudební nástroj, vše dle vlastního výběru a zájmu

Požadavky k portfoliu pro předmět VV:

- přinést sebou 2 - 3 ks výtvarných prací, dle zájmu a obliby, možnost různá témata i různé techniky, vše dle vlastního výběru (mozaika, vodové či olejové barvy, pastelky, perokresba, pastel aj.) 

Požadavky k portfoliu pro předmět Člověk a svět práce:

- přinést sebou či prezentovat fotky - 1 - 2 ks výrobků - technika lepení, stříhání, špejle, práce s různými materiály, domácí vaření, vše dle vlastního zájmu a výběru

Požadavky k portfoliu pro předmět Informatika:

- ústně představit, jaký má žák vztah k PC, zda rád pracuje na PC, na co používá PC, dle zájmu a možností (doborvolné zadání) přinést sebou libovolný výstup (práce v textovém souboru, power point aj.), vše dle vlastního výběru a úrovně práce na PC