Informace pro budoucí žáky 6. ročníku

Vážení rodiče a milí budoucí šesťáci,

níže posílám info pro budoucí šestý ročník na naší škole.

Začátek školního roku ve čtvrtek 1.9.2022 v 7:30 hodin ve svých nových kmenových třídách 6.A a 6.B.

Jmenný seznam žáků dle rozdělení do tříd bude umístěn na hlavních dveřích budovy ZŠ ve čtvrtek ráno 1.9.2022.

V druhém zářijovém týdnu proběhne seznamovací pobyt aneb první společné přespání ve škole. Školní akce zacílena na adaptaci nových žáků s novým prostředím, novým třídním kolektivem a třídní učitelkou. Adaptační program bude organizován ve spolupráci s lektory ze Sdružení D Olomouc.

Žáci mají možnost si začátkem školního roku objednat sadu školních sešitů na celý školní rok do všech předmětů. Návratky žáci získají 1.9.2022 od třídních učitelek.

Veškeré školní pomůcky (pracovní sešity, výtvarné potřeby aj.) se hradí přes ELEKTRONICKOU ŠKOLNÍ POKLADNU. Detailní info dostanou žáci i rodiče od třídních učitelů začátkem školního roku.

Školní obědy se přihlašují i odhlašují dle zájmu přes webovou stránku: www.strava.cz a veškeré info i přihlašovací údaje získají žáci na začátku školního roku od třídních učitelů a vedoucí školní jídelny.

Pro vstup do budovy školy a pro odebrání přihlášených obědů si žáci u vedoucí školní jídelny zakoupí chip. Cena chipu je 115,- Kč.

Žáci si své osobní věci ukládají do své šatní skříňky, která je jejich po celou dobu školní docházky u nás ve škole.

V 6. ročníku mají žáci obvykle 1x týdně odpolední výuku do 14:50 hod. 

Všichni noví budoucí šesťáci jsou u nás srdečně vítáni :)

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Více než 2 000 obrázků na téma Smát Se a Šťastný zdarma

 

 

Soubory