Celoškolní projekt: Demokracie není samozřejmostí

Celý listopad si žáci naší školy připomínali důležité dny naší historie spojené s vítězstvím DEMOKRACIE a SVOBODY nad útlakem KOMUNISMU a TOTALITY.

Žáci všech tříd I. i II. stupně pracovali na různých projektech a zajímavých aktivitách v předmětech jako Třídnické hodiny, Člověk a společnost, Výchova k morálním hodnotám, Život kolem nás aj.

Vznikly krásné projekty, které nám všem připomněly SAMETOVOU REVOLUCI V ROCE 1989, ŽIVOT A DÍLO PRVNÍHO ČESKÉHO PREZIDENTA VÁCLAVA HAVLA či BOJ ZA SVOBODU A SPRAVEDLNOST MILADY HORÁKOVÉ.

Všechny projekty vyzdobily stěny tříd a chodeb. Za velké pomoci paní učitelky Temňákové a Krňávkové vznikla expozice různých předmětů, oblečení, hraček z dob, kdy naši prarodiče mohli být svobodní jen duchem a spousta rodičů našich žáků byla zrovna školou povinná.

Celý projekt: Svoboda není samozřejmostí byl završen semináři pro žáky 8. a 9. tříd na téma Sametová revoluce. Přednášejícím byl pan Martin Mejstřík  - jeden z hlavních představitelů a organizátorů studentského hnutí, které se podílelo na rozpadu komunistického režimu v Československu v roce 1989. Pan Mejstřík představil žákům revoluční rok 1989 - BOJ ZA SVOBODU A DEMOKRACI z jiného pohledu a z vlastních zkušeností. Chtěli bychom moc poděkovat za krásné a přínosné besedy, které nám ještě více pomohly si uvědomit, že demokracie není samozřejmostí.

Mgr. Ilona Haasová

 

Fotogalerie