Mikuláš v režii deváťáků

Mikuláš 2021

2. prosince jsme pořádali pro děti z 1. stupně naší školy Mikuláše. Naše Mikulášská družina z 9.B byla tvořena Mikulášem, dvěma anděly a čtyřmi čerty. Doprovázela nás naše třídní, paní učitelka Kobzová.

Mikuláš k dětem promlouval o tom, jak mají být hodné, poslouchat maminky i paní učitelky. Taky neběhat po chodbách, mluvit jen slušnými slovy. Některé děti se čertů bály. Některé chtěly povídat Mikuláši básničky. Jednoho zlobivého chlapce jsme museli odnést do Pekla.

Během přestávek jsme některé učitele nebo žáky na obličej pomalovali uhlím. Nakonec jsme se vyfotili u vánočního stromku ve vestibulu naší školy.

Žáci 9.B 

Fotogalerie