Projektový den u třeťáků aneb THE PROJECT DAY WITH JUDY

 

Dne 24.11. 2021 proběh ve třetí třídě projektový den v anglickém jazyce. Projektový den mají na starosti cizinky Judy z Německa a Aška z Polska (obě jsou na ročním studijním pobytu pod organizací MAP Zábřeh). Obě šikovné studentky měly připravený program týkající se jich samotných (základní zajímavosti o sobě) a o jejich rodné zemi. Bohužel Aška ten den onemocněla, tak celý program vedla Judy s pomocí slečny Val, kterou již u nás všichni dobře známe z předchozích let. Vše dopadlo naprosto skvěle. Děti vyráběly vlaječky okolních států ČR, tančily v rytmu Biene Maja (Včelka Mája) od Karla Gota a „Wszystko albo nic“ od Ewy Farné. Dále si opakovaly základní fráze a barvy v rámci různých aktivit a her. Na závěr děti hodnotily, která aktivita je nejvíce zaujala. Vše bylo maximálně komunikováno v anglickém jazyce. Zbylo také dosti času na osobní otázky dětí směřované na slečnu Judy. Ta velmi ochotně odpovídala, co je její nejoblíbenější ovoce, sport i počítačová hra.

Projektový den se velmi vydařil. Děti si společně zasoutěžily, pohrály si, rozvázaly své jazýčky a zbavily se ostychu udělat chybu. Tímto byl hlavní cíl projektového vyučování vrchovatě naplněn.

M. Drlíková

Fotogalerie