Netradiční zájmový kroužek - MLADÝ SÝRAŘ

Tak jako každý školní rok naše škola otevírá pro žáky a členy školního klubu svých pár kroužků, například Keramiku, Šití a podobně. Letošní školní rok se po příchodu nového pana učitele Mgr. Jiřího Falce, který k nám dojíždí až z daleké úrodné Hané otevřel nový kroužek, Mladý sýrař. Pod vedením pana učitele si žáci mohou vyzkoušet výrobu různých sýrů, například řeckého halloumi či pravých slovenských korbáčků. Kroužek probíhá každý sudý pátek od 13:00 do 15:00 hod a je možno jej po domluvě i navštívit. Mléko na kroužek dodává místní družstvo ZEAS Březná. 

A co na kroužek říká samotný pan učitel? Domácí výrobou sýrů se zabývám nějaký ten pátek, tak mě po příchodu na tuto školu napadlo uskutečnit něco v tomto duchu, že to bude pro žáky něco nového. Paní ředitelka mi v tomto vyšla velmi ochotně vstříc a za to jsem velmi rád. V kroužku mám 10 žáků v rozpětí pátá - osmá třída a jsou velmi šikovní, ani bych se nedivil, kdybychom časem mohli třeba oficiálně vyrábět sýr typický jen pro Štíty, Štítecký bochník, to nezní špatně. Podobně jako třeba Štramberské uši či Hořické trubičky.....(smích). Jsme dobrý tým a věřím, že pokud nám to epidemiologická situace nějak nezhatí, že na jaře uspořádáme v rámci školy a blízké veřejnosti malý sýrový festival, kde budou žáci z kroužku vystavovat své výrobky a bude možno některé sýry i ochutnat. Anebo bychom mohli zavolat Agenturu Dobrý den z Pelhřimova, která eviduje různé rekordy a kuriozity a mohli bychom se se žáky pokusit o nejdelší korbáček na světě nebo alespoň v České republice (smích)...... Sýru zdar! 

Mgr. Jiří Falc

Fotogalerie