IKAP OK II

 

Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce. Cílem projektu je zvýšení zájmu žáků škol o polytechnické vzdělávání a podpora vzdělávání pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji. Na projektu spolupracuje 435 pedagogických pracovníků z 88 středních i základních škol Olomouckého kraje.

Soubory