Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Cílem projektu je propagace inovativních metod výuky za pomoci digitálních technologií a šíření příkladů dobré praxe ve školách. Projekt je zaměřen na zkvalitnění školní výuky i snížení studijní neúspěšnosti žáků v oblasti digitální gramotnosti. Aktivita je realizována prostřednictvím vzorové školy ZŠ a MŠ Červená Voda a zároveň formou spolupráce s dalšími  školami (ZŠ Králíky, ZŠ a MŠ Lichkov, ZŠ a MŠ Písařov).