Škola pro demokracii

Ve školním roce 2017/18 jsme založili školní parlament a vstoupili jsme do sítě škol, které podporují participaci dětí a chtějí se vzájemně inspirovat.