PROJEKT: Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji

PROJEKT:

Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem dotačního programu je podpora dětí z rodin ohrožených chudobou a materiální a potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci formou dotace/příspěvku na zajištění bezplatného školního stravování v Olomouckém kraji.