DIGITALIZACE - NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY 2022

 

DIGITALIZUJEME NAŠI ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve zdělávání v kontextu digitalizace jsme získali v roce 2022 dotaci ve výši 255 000,- Kč pro ZŠ a 40 000,- Kč pro MŠ na účel pořízení digitálních učebních pomůcek do výuky pro rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení u dětí a žáků školy.

Dále dotaci ve výši 69 000,- Kč pro ZŠ na účel prevence digitální propasti k pořízení mobilních digitálních technologií, které bude škola zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.

V rámci této dotace se nám podařilo pořídit:

- několik ks notebooků, tabletů,  3D tiskárnu, 2 ks digitální mikroskopy, 3D elektronický panel, několik setů 3D per, robotické stavebnice a jiní digitální pomůcky do výuky dětí a žáků školy.

 

 

Soubory