Šablony pro Základní školu a mateřskou školu Štíty v letech 2021-2023

Projekt

Šablony pro Základní školu a mateřskou školu Štíty v letech 2021-2023

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ

Registrační číslo projektu:         CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022182

Nositel projektu:      Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk                          

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií:

Celkové zdroje: 870 664,00 Kč             EU: 740 064,38 Kč              státní rozpočet: 130 599,62 Kč 

Projekt přispívá ke zvyšování kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ s cílem dosažení úspěchu pro každé dítě a každého žáka.

Aktivity projektu jsou zaměřeny na sdílení zkušeností a spolupráci pedagogů, realizaci projektových dnů ve výuce i mimo školu, jejichž cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Dále na realizaci klubů a odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči a využití ICT ve vzdělávání.