Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Zásadním nástrojem pro zmírňování dopadu pandemie COVID-19 je tzv. Nástroj pro oživení a odolnost. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z tohoto nástroje, a to ve výši přibližně 190 mld. Kč. Část prostředků ve výši 1 mld. Kč je určena také na podporu doučování.

Na následující období (roky 2022 až 2023) jsou pro doučování žáků v českých školách vymezené zdroje z Národního plánu obnovy. Doučování probíhá v rámci Komponenty 3.2. NPO – Adaptace kapacity a zaměření školních programů (Investice 3.2.2 – Doučování žáků škol).

Na daný program je poskytována finanční podpora EU „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“.

Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

Naše škola získala finanční podporu v období leden až prosinec 2022 finanční částku - 111 700,- Kč a v období leden až červen 2023 finanční částku 70 560,- Kč.

Fotogalerie

Soubory