"NÁRODNÍ PLÁN PODPORY NÁVRATU DO ŠKOL" PROJEKT MŠMT

NÁRODNÍ PLÁN PODPORY NÁVRATU DO ŠKOL

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky a neziskovými organizacemi spustilo Národní plán doučování

Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. 

Naše škola získala finanční částku 35 964,- Kč na doučování žáků školy.

Naše škola se aktivně podílela na doučování v počtu 148 hodin v době od října do prosince 2021. Doučování probíhalo na I. i II. stupni a účastnilo se ho 90 žáků školy, kteří projevili zájem se pravidelně doučovat v předmětech M, ČJ, AJ. 

Náplň doučování byla také zacílena na posílení a upevnění konkrétních dovedností žáků jako čtenářské dovednosti, práce s textem, logické myšlení, anglická konverzace aj.

Děkuji všem pedagogům, kteří se doučování žáků věnovali a také všem žákům, kteří se doučování účastnili aktivně a se zájmem.

Tento projekt bude pokračovat i od ledna 2022.

Těším se na další spolupráci v rámci doučování a upevňování dovedností žáků.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy