Ostatní

 

Pedagog pro domškoláky:

Mgr. Ilona Haasová

Kontakt: reditel@zsstity.cz

Požadavky k portfoliu pro předmět TV:

- ústně představit svůj oblíbený sport, sportovní kroužek, sportovní aktivity, kterým se žák věnuje, vše dle vlastního výběru a zájmu

Požadavky k portfoliu pro předmět HV:

- ústně představit svůj vztah k hudbě, písničkám, případně i oblíbený zpěvák, hudební žánr či hudební nástroj, vše dle vlastního výběru a zájmu

Požadavky k portfoliu pro předmět Výtvarné a pracovní činnosti:

- přinést sebou 2 - 3 ks výtvarných prací, dle zájmu a obliby, možnost různá témata i různé techniky, vše dle vlastního výběru (mozaika, vodové barvy, pastelky, perokresba aj.) 

- přinést sebou či prezentovat fotky - 1 - 2 ks výrobků - technika lepení, stříhání, špejle, práce s různými materiály, domácí vaření, vše dle vlastního zájmu a výběru