Fyzika

 

Pedagog pro domškoláky:

Mgr. Bronislava Haltmarová

Kontakt: Haltmarova@zsstity.cz

Fyzika pro 9. ročník základní školy

Jiří Bohuněk PROMETHEUS,

Pracovní sešit: Taktik Hravá fyzika pro 9.r. 
 

Soubory