Ostatní

Pedagog pro domškoláky:

Mgr. Ilona Haasová

Kontakt: reditel@zsstity.cz

Požadavky k portfoliu pro předmět TV:

- ústně představit svůj oblíbený sport, sportovní kroužek, sportovní aktivity, kterým se žák věnuje, vše dle vlastního výběru a zájmu

Požadavky k portfoliu pro předmět HV:

- ústně představit svůj vztah k hudbě, písničkám, případně i oblíbený zpěvák, hudební žánr či hudební nástroj, vše dle vlastního výběru a zájmu

Požadavky k portfoliu pro předmět VV:

- přinést sebou 2 - 3 ks výtvarných prací, dle zájmu a obliby, možnost různá témata i různé techniky, vše dle vlastního výběru (mozaika, vodové či olejové barvy, pastelky, perokresba, pastel aj.) 

Požadavky k portfoliu pro předmět Člověk a svět práce:

- přinést sebou či prezentovat fotky - 1 - 2 ks výrobků - technika lepení, stříhání, špejle, práce s různými materiály, domácí vaření, vše dle vlastního zájmu a výběru

Požadavky k portfoliu pro předmět Informatika:

- ústně představit, jaký má žák vztah k PC, zda rád pracuje na PC, na co používá PC, dle zájmu a možností (doborvolné zadání) přinést sebou libovolný výstup (práce v textovém souboru aj.), vše dle vlastního výběru a úrovně práce na PC

Požadavky k portfoliu pro předmět Výchova k morálním hodnotám:

- představit dle vlastního výběru (forma prezentace, projekt ve wordu, zpracováno vlastní technikou) jednu z osobností, dle vlastní volby (Jan Komenský, T.G.Masaryk, Milada Horáková, Václav Havel nebo osobnost dle vlastního výběru), zamyslet se nad odkazem a morální hodnotou osobnosti pro dnešní generaci

Požadavky k portfoliu pro předmět Výchova ke zdraví:

- prezentovat vytvořený projekt (dle použití vlastní volby techniky - prezentace v power point, word, vlastní kreativita) na jedno zvolené téma (šikana, rasismus, zdravý životní styl či vlastní téma v rámci prevence projevů rizikového chování)