ROČNÍ PLÁN školních i mimoškolních akcí

 

Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk

Školní rok 2023/2024

ROČNÍ PLÁN  😊

ZÁŘÍ:

-       Seznamovací pobyt žáků 6.ročníku – adaptační program – Sdružení D Olomouc a přespání ve škole (7. – 8.9.2023)

- DEN ŘEMESEL na Střední škole řemesel v Šumperku- 8.9.2023 pro zájemce z 8. a 9. ročníků - Technické činnosti

-     INFORMAČNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE - ÚTERÝ 12.9.2023 OD 15:00 HOD

- Volby do ŠKOLNÍHO PARLAMENTU - 22.9.2023

- POKEC S ŘEDITELKOU -  úterý 26.9.2023 od 16:00 hod

- EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ - 27.9.2023 - celoškolní projekt

ŘÍJEN:

- Burza práce - Šumperk - 5.10. 2023 - 9.ročník

- Úřad práce Šumperk - příprava na výběr střední školy a budoucí volba povolání - 11.10.2023 - Šumperk

- Preventivní program - Sdružení D - Příběh pana Tydýta - 1.třída - 31.10.2023

- POKEC S ŘEDITELKOU -  úterý 24.10.2023 od 16:00 hod

LISTOPAD:

- Prezentace a povídání o Kanadě a Aljašce v anglickém jazyce - pan Mgr. Kocůrek - 2.11.2023 - pro žáky II. stupně 

- HALLOWEEN VE ŠKOLE - 3.11. 2023 - v režii žáků 8. ročníku

- Scholaris Šumperk - přehlídka středních škol - 9.ročník - 7.11.2023

- Rodičovské schůzky - forma TRIPARTITY - dle zvoleného termínu od 13.11. do 24.11.2023

- Prezentace středních škol u nás ve škole - 15.11.2023 od 15:00 hod pro žáky a rodiče 9.ročníku

- SAMET VE ŠKOLE - 16.11.2023 - celoškolní projekt

- Testování PROFIORIENTACE - 9.ročník - 20.11.2023

- Konzultace s rodiči v rámci testování PROFIORIENTACE - 9.ročník - 30.11.2023

- POKEC S ŘEDITELKOU - pondělí 27.11.2023 od 16:00 hod

PROSINEC:

- MIKULÁŠ VE ŠKOLE - 5.12.2023 - v režii žáků 9.ročníku

- VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S RODIČI - úterý 12.12.2023 od 15:00 hod

- POKEC S ŘEDITELKOU - úterý 19.12.2023 od 16:00 hod

- VÁNOČNÍ BESÍDKY - pátek - 22.12.2023

LEDEN:

- Dějepisná exkurze Praha - 6.ročník - 16.1.2024

- předání vysvědčení za I. pololetí školního roku 2023/2024 - 31.1.2024

 - CELOŠKOLNÍ PROJEKT - leden - červen 2024 - POKLADNA ŘEMESEL A POVOLÁNÍ - spolupráce s rodiči

- POKEC S ŘEDITELKOU - úterý 30.1.2024 od 16:00 hod

ÚNOR:

- Plavecký výcvik pro žáky 4. a 5. ročníku - plavecký bazén v Zábřehu -           10 lekcí - od  6.2.2024

- Anglické divadlo Šumperk - pro žáky 4. a 5. ročníku a pro žáky 8. a 9. ročníku - Anglická konverzace - 7.2.2024

- TÝDEN WELLBEINGU - od 12.2. do 16.2.2024 - celoškolní projekt: Snídat je COOL

- Valentýn ve škole - v režii 7.ročníku - 14.2.2024

- Lyžařský výcvik - 19.2. - 23.2. 2024 - pro žáky 7.ročníku - Buková Hora

- POKEC S ŘEDITELKOU - úterý 27.2.2024 od 16:00 hod

BŘEZEN:

- VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ S RODIČI - 21.3.2024 od 15:00 hod

- DĚTSKÝ KARNEVAL - Spolek rodičů a přátel školy - 24.3.2024 

- Sdružení D - Olomouc - preventivní prožitkový program: Nej třída -3.B - 25.3.2024

- Sdružení D - Olomouc - preventivní prožitkový program: Hustej net -5.třída - 25.3.2024

- Přednáška - Finanční gramotnost - pro žáky 9.ročníku - 26.3.2024

- Vítání jara - v režii 1. a 5. ročníku - 27.3.2024

- DEN UČITELŮ - v režii 2.ročníku - 27.3.2024

- POKEC S ŘEDITELKOU - úterý 26.3.2024 od 16:00 hod

DUBEN:

- Sdružení D - Olomouc - preventivní prožitkový program: Nej třída -3.A - 9.4.2024

- Sdružení D - Olomouc - preventivní prožitkový program: Méďové - 2.třída- 18.4.2024

- Sdružení D - Olomouc - preventivní prožitkový program: Jonathan a R.S.B. - 4.třída - 18.4.2024

- TŘÍDNÍ SCHŮZKY - FORMA TRIPARTITY (žák + třídní učitel + rodič) - v termínu od 15.4. do 26.4.2024 - odpolední hodiny

- Zápis dětí do I. ročníku - 18.4.2024 od 13:00 hod

- Den Země - v režii 4.ročníku - 23.4.2023

- POKEC S ŘEDITELKOU - úterý 30.4.2024 od 17:00 hod

KVĚTEN:

- DOPOLEDNE S RODIČI - 16.5.2024 - OD 7:30 DO 9:30 HOD - VŠICHNI RODIČE I PRARODIČE JSTE VE ŠKOLE VÍTÁNÍ :) 

- DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 30.5.2024 - OD 14:00 DO 17:00 HOD - VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI :)

- Poznávací výjezd: PŘÍRODNÍ KRÁSY JIŽNÍ ANGLIE - pro žáky II. stupně - 6.5. - 11.5.2024

- Sdružení D - Olomouc - preventivní prožitkový program: Neboj se promluvit -7.ročník - 13.5.2024

- Sdružení D - Olomouc - preventivní prožitkový program: Petřin příběh -8.ročník - 20.5.2024

- Projektový den PRVNÍ POMOCI - v režii 9. ročníku (bude upřesněno)

- Klíčové roky našich dějin - 27.5. - 9.A a 28.5. - 9.B - interaktivní program - Besedarium

- POKEC S ŘEDITELKOU - úterý 28.5.2024 od 16:00 hod

ČERVEN:

- POKEC S ŘEDITELKOU - úterý 25.6.2024 od 16:00 hod

- Závěrečná školní show: AHOJ LÉTO - 26.6.2024 od 15:00 hod

- Slavnostní předání vysvědčení žákům 9.ročníku na radnici - 27.6.2024 od 15:00 hod

- předání vysvědčení za II. pololetí školního roku 2023/2024 - 28.6.2024