ROČNÍ PLÁN školních i mimoškolních akcí

 

Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk

Školní rok 2022/2023

ROČNÍ PLÁN  😊

ZÁŘÍ:

-       Seznamovací pobyt žáků 6.ročníku – adaptační program – Sdružení D Olomouc a přespání ve škole

(8. – 9.9.2022)

-       Preventivní program – Sdružení D Olomouc – 1.ročník – Příběh pana Tydýta – učíme se toleranci, spolupráci a přijímáme odlišnosti (14.9.2022)

-       Exkurze – Úřad práce Šumperk – 9.ročník – prezentace nabídky středních škol – budoucí volba povolání (21.9.2022)

-       Technohrátky Králíky – zájemci z 8.ročníku – Technické činnosti – podpora polytechnického vzdělávání (27.9.2022)

ŘÍJEN:

-       Exkurze ZK Žerníček Štíty Kovovýroba - pro 9.ročník – Technické činnosti (13.10.2022)

-       Burza práce Šumperk – 9.ročník – budoucí volba povolání (18.10.2022)

-       Přednáška Myslivost – paní Dušková – pro žáky z I. stupně (20.10.2022)

-       Pythagoriáda – matematická soutěž pro žáky II.stupně (20.10.2022)

-       Dopoledne s rodiči – rodiče jsou ve škole vítáni (24.10.2022)

LISTOPAD:

-       Halloween ve škole – v režii žáků 8.ročníku (1.11.2022)

-       Scholaris Šumperk – prezentace středních škol – pro žáky 9.ročníku – výběr střední školy a budoucí volba povolání (8.11.2022)

-       Testování profiorientace PPP Šumperk – žáci 9.ročníku – výběr střední školy a budoucí volba povolání a následná konzultace s rodiči dle zvolených termínů setkání (10.11.2022)

-       SAMET VE ŠKOLE – celoškolní projekt – projektové a prožitkové aktivity pro žáky I. i II. stupně (18.11.2022)

-       Anglické interaktivní divadlo – pro zájemce z řad 8. a 9.ročníku – Anglická konverzace (28.11.2022)

PROSINEC:

-       Čert a Mikuláš ve škole – v režii žáků 9.ročníku, vystoupení v MŠ i Domově důchodců Štíty (5.12.2022)

-       Vánoční koncert ZUŠ pro žáky I. stupně (8.12.2022)

-       VÁNOČNÍ SETKÁNÍ – bohatý vánoční program pro rodiče i vánoční vystoupení žáků 2.ročníku (15.12.2022) 

-       Vánoční besídky pro žáky I. a II. stupně v režii třídních učitelů (21.12.2022)

LEDEN:

-       Lyžařský výcvik pro žáky 7. a 6.ročníku - Čenkovice (30.1. – 2.2.2023)

-       Lyžařský výcvik pro žáky 5.ročníku – Zborov (dle počasí)

-       Plavecký výcvik pro žáky 4. a 5. ročníku (od 31.1.2023)

ÚNOR:

-       Sv. Valentýn ve škole – v režii žáků 7.ročníku

BŘEZEN:

-       Den učitelů – v režii žáků 3.ročníku

DUBEN:

-       Vítání jara – v režii žáků 5.ročníku

-       Dopoledne s rodiči – rodiče jsou ve škole vítáni

KVĚTEN:

-       Projektový den První pomoci – v režii žáků 9.ročníku

-       DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ČERVEN:

-       Soutěžní dopoledne pro děti MŠ a žáky I. stupně – v režii žáků 6.ročníku

-       Školní výlety dle plánu výletů žáků I. i II.stupně

-       Závěreční školní show – AHOJ LÉTO – v režii Školního parlamentu

-       Slavnostní předání vysvědčení žákům 9.ročníku