ROČNÍ PLÁN školních i mimoškolních akcí

 

Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk

Školní rok 2022/2023

ROČNÍ PLÁN  😊

ZÁŘÍ:

-       Seznamovací pobyt žáků 6.ročníku – adaptační program – Sdružení D Olomouc a přespání ve škole

(8. – 9.9.2022)

-       Preventivní program – Sdružení D Olomouc – 1.ročník – Příběh pana Tydýta – učíme se toleranci, spolupráci a přijímáme odlišnosti (14.9.2022)

-       Exkurze – Úřad práce Šumperk – 9.ročník – prezentace nabídky středních škol – budoucí volba povolání (21.9.2022)

-       Technohrátky Králíky – zájemci z 8.ročníku – Technické činnosti – podpora polytechnického vzdělávání (27.9.2022)

ŘÍJEN:

-       Exkurze ZK Žerníček Štíty Kovovýroba - pro 9.ročník – Technické činnosti (13.10.2022)

-       Burza práce Šumperk – 9.ročník – budoucí volba povolání (18.10.2022)

-       Přednáška Myslivost – paní Dušková – pro žáky z I. stupně (20.10.2022)

-       Pythagoriáda – matematická soutěž pro žáky II.stupně (20.10.2022)

-       Dopoledne s rodiči – rodiče jsou ve škole vítáni (24.10.2022)

LISTOPAD:

-       Halloween ve škole – v režii žáků 8.ročníku (1.11.2022)

-       Scholaris Šumperk – prezentace středních škol – pro žáky 9.ročníku – výběr střední školy a budoucí volba povolání (8.11.2022)

-       Testování profiorientace PPP Šumperk – žáci 9.ročníku – výběr střední školy a budoucí volba povolání a následná konzultace s rodiči dle zvolených termínů setkání (10.11.2022)

-       SAMET VE ŠKOLE – celoškolní projekt – projektové a prožitkové aktivity pro žáky I. i II. stupně (18.11.2022)

-       Anglické interaktivní divadlo – pro zájemce z řad 8. a 9.ročníku – Anglická konverzace (28.11.2022)

PROSINEC:

-       Čert a Mikuláš ve škole – v režii žáků 9.ročníku, vystoupení v MŠ i Domově důchodců Štíty (5.12.2022)

-       Vánoční koncert ZUŠ pro žáky I. stupně (8.12.2022)

-       VÁNOČNÍ SETKÁNÍ – bohatý vánoční program pro rodiče i vánoční vystoupení žáků 2.ročníku (15.12.2022) 

-       Vánoční besídky pro žáky I. a II. stupně v režii třídních učitelů (21.12.2022) a vánoční vystoupení - koledy - 3.ročník

LEDEN:

-       Lyžařský výcvik pro žáky 7. a 6.ročníku - Čenkovice (30.1. – 2.2.2023)

-       Lyžařský výcvik pro žáky 5.ročníku – Zborov (dle počasí)

-       Plavecký výcvik pro žáky 4. a 5. ročníku (od 31.1.2023)

ÚNOR:

-       Sv. Valentýn ve škole – v režii žáků 7.ročníku - 15.2.2023

-      vzdělávací projektový den - Cesta do pravěku pro 2. a 3.ročník (termín bude upřesněn)

BŘEZEN:

-      Den učitelů – v režii žáků 2.ročníku

-  Vítání jara – v režii žáků 5. a 1.ročníku - 24.3.2026

-  vzdělávací projektový den - Kurz přežití ve světě financí - finanční gramotnost - pro žáky 5.ročníku (termín bude upřesněn)

-    projektový den - podpora technického vzdělávání pro žáky 8.ročníku - Technické činnosti workshop na VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh

-      DĚTSKÝ KARNEVAL -  25.3.2023 od 14:00 hod - organizace: Spolek rodičů a přátel školy

-     VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ S RODIČI - 30.3.2023 od 15:00 hod

DUBEN:

-  vzdělávací projektový den - Kurz přežití ve světě financí - finanční gramotnost - pro žáky 7.ročníku (termín bude upřesněn)

-     vzdělávací projektový den - Houstne, máme problém - matematická gramotnost - pro žáky 4.ročníku (termín bude upřesněn)

-      Rodičovské informační schůzky - forma TRIPARTITY - od 10.4. do 21.4.2023 - dle volby termínu

-      ZÁPIS do 1. ročníku - 13.4.2023 

- Sdružení D – Petřin příběh – prevence závislostí – 8.ročník (termín bude upřesněn)

- seminář prevence kriminality, sebeobrana a ochrana – aktivní střelec – lektorka p. Kafková Dr.h.c. – pro osmý a devátý ročník (termín bude upřesněn)

KVĚTEN:

-         DOPOLEDNE S RODIČI - 15.5.2023 - 1. a 2. vyučovací hodina

 -       FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD - 10.5.2023

- 25.5., 29.5., 31.5. 2023SEMINÁŘ PRO RODIČE A VEŘEJNOST – lektorka p. Kafková Dr.h.c – prevence kriminality mládeže, kyberšikana, soc. sítě, základy sebeobrany a ochrana – aktivní střelec

ČERVEN:

-       Školní výlety dle plánu výletů žáků I. i II. stupně

-      poznávací jazykový výjezd do Anglie - pro žáky 8. a 9.ročníků - 7. - 13.6. 2023

-       DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 20.6.2023 od 14:00 do 17:00 hod - prezentace žákovských   výstupů z celoškolního projektu: Co je dobré znát a proč?

-    Letové ukázky s dravci - SEIFEROS - 21.6.2023 - I. i II. stupeň

-   Sportovní den pro žáky I. i II. stupně - 22.6.2023 - organizuje Spolek rodičů a přátel školy :)

-   Závěreční školní show – AHOJ LÉTO – v režii Školního parlamentu - 28.6.2023

-   Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9.ročníků - 29.6.2023 od 15:00 hod