Sdružení D Olomouc - Škola dobrých vztahů

 

Škola dobrých vztahů

Tak se jmenuje projekt Univerzity Palackého v Olomouci, který probíhá pod záštitou MŠMT a na němž se podílí i Sdružení D Olomouc, náš dlouholetý partner při realizaci primární prevence u nás ve škole.

Když nám byla nabídnuta účast v tomto projektu, neváhali jsme. Vždyť jednou z priorit naší školy je rozvoj bezpečného a přátelského klimatu ve škole, podpora spolupracujících třídních kolektivů a minimalizace projevů rizikového chování.

Projekt je zaměřen jak na pedagogy a zvyšování jejich kompetencí v oblasti podpory pozitivních vztahů mezi dětmi a kompetencí v oblasti prevence rizikového chování, tak na žáky a jejich vztahové, postojové a sociální dovednosti.

Pro žáky si škola mohla zvolit 6 preventivních programů dle svého uvážení, které mohou žáci absolvovat zcela zdarma.

Pro žáky 4. ročníku budeme realizovat preventivní program: Jonathan a RSB – prožitkový program zaměřený na osobnostní růst, prevenci šikany, ochrany zdraví, rozvoj vyjadřovacích schopností, podporu čtenářství.

Pro žáky 5. a 6. ročníku budeme realizovat preventivní program: Léto v jediném dni – hlavní cíle programu jsou seznámit se s vhodnými způsoby, jak zabránit šikaně, rozvinout empatii, naučit se respektovat odlišnosti.

Pro žáky 7. ročníku budeme realizovat preventivní program: Outsider aneb jak z toho ven -hlavní zaměření prožitkového programu je seznámit se s vhodnými způsoby pomoci obětem šikany, rozvinout empatii, vzájemnou toleranci a spolupráci.

Děkujeme Sdružení D za tuto skvělou možnost realizovat pro žáky naší školy prožitkové programy a tím rozvíjet dobře fungující primární prevenci na naší škole.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

 https://www.sdruzenid.cz/