DEN DĚTÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

DEN DĚTÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Den dětí ve školní družině jsme si náramně užili formou sportovního odpoledne. Děti soutěžily a závodily ze všech sil. Za svůj boj byli všichni odměněni sladkostí a malou drobností na památku. Děti, které se umístily na prvních třech místech, si hrdě odnesly medaili.

Fotogalerie