Zisk certifikátu: RODIČE VÍTÁNI

Vážení rodiče a milí žáci,

s radostí Vám mohu oznámit, že naše škola splnila veškerá kritéria k zisku certifikátu RODIČE VÍTÁNI. Děkuji všem za Vaši podporu a spolupráci.

Prioritou naší školy je zajistit žákům příjemné, motivační a tvůrčí prostředí, které je zacíleno na individuální přístup k žákům, k jejich potřebám, dovednostem a zájmům. Naším cílem je zajistit kvalitní informovanost, zapojit do života školy nejen naše žáky a zaměstnance, ale také rodiče žáků. Spolupráce je vždy založena na principech důvěry, pedagogického taktu, zodpovědnosti a vzájemné pomoci. Máme zavedeny třídnické hodiny, realizujeme různé školní i mimoškolní aktivity zaměřené na budování třídního kolektivu, prevenci projevů rizikového chování. Spolupracujeme s externími organizacemi a lektory. V naší škole aktivně pracuje školní parlament. Žáci, rodiče i pedagogové využívají konzultace školní psycholožky. Naše škola je škola otevřená pro všechny a každý je zde VÍTÁN.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Fotogalerie