Naši deváťáci se zúčastnili prožitkové besedy: NEBUĎ OBĚŤ - prevence rizik spojených s používáním internetu a sociálních sítí

 

Pro naše deváťáky jsme zrealizovali celodenní projektový den ve spolupráci s panem Mgr. Látalem, což je metodik a vedoucí lektor spolku Nebuď oběť! - certifikovaný program MŠMT pro žáky ZŠ zacílený na prevenci rizik internetu a sociálních sítí. Daný program získal 3. místo za ČR v soutěži Evropská síť prevence kriminality (EUCPN).

Celý projektový den byl žákům plně hrazen školou. 

Žáci na 2. stupni ZŠ jsou nejrizikovější skupinou, a to z hlediska masivního nárůstu využívání moderních technologií, snadno zneužitelné naivity, vzdoru proti autoritě a hledání vlastní identity, která pokud není v reálném světě uspokojivá, utíká do světa virtuálního.

Cílem projektového dne bylo získání potřebných kompetencí k řešení krizových situací spojených s kyberšikanou, sextingem, kybergroomingem a sociálními sítěmi. 

Osvojení si zásad bezpečného internetu a pochopení významu a důležitosti jejich používání.

Probuzení vlastní odpovědnosti a svědomí za aktivity ve virtuálním světě, přijetí faktu, že ostatní uživatelé internetu mohou být snadno zranitelní a nezodpovědným chováním jim můžeme snadno ublížit.

Děkuji všem zúčastněným a také p. uč. Chládkové, která celý projektový den zorganizovala.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

 

 

Fotogalerie