Informace o přijetí / nepřijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Informace o přijetí / nepřijetí dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodla ředitelka školy ve správním řízení. O přijetí / nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno:

-      zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí u vchodu do školy tak, aby bylo čitelné zvenčí budovy,

-      na webových stránkách školy:  www.zsstity.cz 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den:

26.4.2024

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, které jste obdrželi v den zápisu.                                       

Ve Štítech dne 16.4.2024                            Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

DĚTI PŘIJATÉ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 

REGISTRAČNÍ ČÍSLA:

091/2024-1

091/2024-2

091/2024-3

091/2024-4

091/2024-5

091/2024-6 

091/2024-7

091/2024-8

091/2024-9

091/2024-10

091/2024-11

091/2024-12

091/2024-13

091/2024-14

091/2024-15

091/2024-16

091/2024-17

091/2024-18

091/2024-19

091/2024-20

091/2024-21

091/2024-22

091/2024-23