Preventivní prožitkové programy - Sdružení D - Olomouc

Vážení rodiče a milí žáci,

níže přikládám foto z preventivního prožitkového programu Sdružení D Olomouc - Nej třída, který proběhl ve třídě 3.A a 3.B.

Dále také foto z preventivního programu Sdružení D - Olomouc pro druháčky s názvem Méďové. Tento prožitkový preventivní program byl zacílen na uvědomění si rizik nežádoucího chování, nebát se přiznat chybu a napravit ji. Zvýšit dovednost dětí umět si poradit v životních situacích.

Všechny třídy I. a II. stupně realizovaly či budou realizovat do konce školního roku své preventivní prožitkové programy, které jsou zacíleny na témata věkově odpovídajícím žákům daných tříd.

Programy jsou vždy plně hrazeny školou. Tematicky jsou dané programy nejvíce zaměřeny na prevenci projevů rizikového chování: kyberšikana, šikana, tolerance, vztahy ve třídě, závislostní látky, finanční gramotnost aj.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Fotogalerie