Exotická přednáška pro žáky naší školy :)

 

Dne 20.2. naši školu navštívil chovatel, cestovatel a fotograf Přemysl Fabiánek. Jeho nevšední přednáška o pavoukovcích, spojená s ukázkou cizokrajných exemplářů, zaujala žáky i učitele. Během dopoledne na všechny dýchla vůně exotických dálek, dobrodružství a objevů v poušti či v pralesích.
Pan Fabiánek svým poutavým vyprávěním podnítil dětské obecenstvo k diskuzi, častokrát ho děti i přehlušily.
S úžasem jsme obdivovali i živé exempláře-např. sklípkany, štíry, gekonky, užovky, hroznýše a mnohonožku.
Někteří odvážlivci si mohli užovky pochovat, nebo si je dát za krk.
Zaujaly nás i vitrínky s pavouky (Damon diadema, Phrynus whitei a dalšími). Překrásní pavouci se leskli jako drahé šperky ve šperkovnici.
Návštěva dobrodruha z Ústí nad Orlicí v nás zanechala obdiv a úctu, že jít za svým snem se vždy vyplatí.
 

Pozn. - Přemysl F. přednáší na Univerzitě Karlově 

Iva Kubištová

Fotogalerie