MŠMT podporuje slovní hodnocení na vysvědčení u žáků 1. - 3.ročníku

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych se s Vámi tímto podělila o zajímavý článek z MŠMT (viz níže) v rámci podpory slovního hodnocení u žáků 1. - 3.ročníku.

Velice oceňuji, že v naší škole již třetím rokem žáci 1. a 2. ročníku získávají slovní hodnocení v pololetí a na konci školního roku a žáci od 3. do 9. ročníku kromě klasického vysvědčení také Hodnotící karty, kde jsou žáci hodnoceni nejen z oblasti Znalost učiva, ale také z oblastí Aktivní přístup a kreativita, Komunikační či Praktické dovednosti a Zájem o předmět a samostatnost. 

Tento náš koncept hodnocení byl velice pozitivně hodnocen také ČŠI a daný model formativního hodnocení přispívá k rozvoji klíčových kompetencí našich žáků a vede je k zodpovědnosti za své učení. Naše hodnocení žáky nestresuje, ale rozvíjí :)

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-navrh-noveho-vysvedceni-hodnoti-pokrok-skolaku-msmt-chce-aby-se-mohlo-rozdavat-uz-letos-40457781?fbclid=IwAR3WT-ek_tK_6k6DFIE11MiqWmGTXWxAluf4ncyP79LkRtlW1uq7Wq05gbM