Vánoční setkání s rodiči

Vážení rodiče a milí žáci,

dovolte mi Vám všem poděkovat za krásné vánoční setkání, které se konalo u nás ve škole dne 12.12.2023.

Velký dík patří všem šikovným žákyním a žákům ze 3.A., 4. a 2. třídy i děvčatům z tanečního kroužku , kteří si připravili krásný vánoční program. Velké poděkování patří i třídním učitelkám a vedoucí kroužku, protože děti dokázaly podpořit a motivovat. 

Rodiče i prarodiče si užili společně s námi krásnou vánoční atmosféru. Vánoční výrobky, které si žáci z různých tříd připravili, potěšily nás všechny a navodily tu pravou vánoční atmosféru.

Výborné bylo i občerstvení a stanoviště s různými vánočními aktivitami.

Všem žákům a pedagogům děkuji za skvěle odvedenou práci a všem rodičům děkuji za jejich hojnou účast.

Přeji všem krásné a klidné vánoční dny a jen vše pěkné do nového roku 2024.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

 

Fotogalerie