První a druhé místo v okresním kole - stolní tenis

Velká gratulace patří našim šikovným žákyním a žákům z 5. a 7.ročníku, kteří reprezentovali naši školu v okresním kole - stolní tenis.

Team chlapců získal krásné 2. místo a team děvčat neměl přemožitele a získal zlatou medaili za první místo.

Všem moc děkuji a patří jim velká gratulace, za skvělou reprezentaci naší školy.

 

 Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy