EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

Vážení rodiče a milí žáci,

ve středu 27.9.2023 se naši žáci od 1. do 9. ročníku aktivně zúčastnili celoškolního projektového dne: EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ aneb den podpory jazykového vzdělávání. 

Cílem Evropského dne jazyků, který se slaví od roku 2001, je oslava jazykové a kulturní rozmanitosti v Evropě a podpora celoživotního učení cizích jazyků. 

Všem žákům a jejich třídním učitelům děkuji za rozmanité jazykové výstupy a prezentace.

Nezapomínejme, že: KOLIK JAZYKŮ UMÍŠ, TOLIKRÁT JSI ČLOVĚKEM.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Fotogalerie