Projekt: Šablony OP JAK Štíty 2023-2025

 

Vážení rodiče, 

ráda bych Vás tímto informovala, že od 1.9.2023 do 31.12.2025 budeme čerpat dotace z projektu Šablony z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Projekt je zaměřen na profesní růst pracovníků ve vzdělávání pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Projekt také přispívá osobnostnímu a sociálnímu rozvoji dětí MŠ, žáků ZŠ a účastníků zájmového vzdělávání v ŠD a podporuje rozvoj jejich znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou děti a žáky k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. 

Celkové zdroje: 1 668 575,- Kč, budou čerpány na DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ, ZŠ i ŠD) a podporu nových inovativních metod vzdělávání dětí v MŠ, žáků v ZŠ a účastníků v ŠD.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy