Informace k zahájení nového školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, milí žáci,

níže získáte info k zahájení nového školního roku 2023/2024.

Začátek školního roku - v pondělí 4.9.2023 v 7:30 hod v kmenových třídách žáků I. i II. stupně (viz níže). 

Ukončení zahájení nového školního roku cca v 8:00 hod. Žáci získají info k prvnímu týdnu výuky od svých třídních učitelů 4.9.2023.

Školní družina a ranní školní klub bude v provozu pro žáky 2. - 9. ročníků od pondělí 4.9.2023 od 6:00 do 16:00 hod.

Pro žáky 1. ročníku bude školní družina v provozu až od 5.9.2023 od 6:00 do 16:00 hod. 

Těšíme se na všechny naše žákyně a žáky a všem přeji krásné zahájení nového školního roku 2023/2024.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Rozdělení tříd a třídnictví:

1.třída - Mgr. Jana Špačková (II. patro přístavba)

2.třída - Mgr. Vladislava Hrubá (přízemí)

3.A třída - Mgr. Kateřina Mervartová (I. patro přístavba)

3.B třída - Mgr. Jana Faltusová (II. patro přístavba)

4.třída - Mgr. Andrea Rattayová (přízemí)

5.třída - Mgr. Marcela Hřebíčková (II. patro)

6.A třída - Mgr. Bronislava Haltmarová (I. patro)

6.B třída - Mgr. Jana Chládková (I. patro)

7.A třída - Ing. Jana Ptáčková (I. patro přístavba)

7.B třída - Ing. Hana Vícencová Kubelková (II. patro)

8.A třída - Bc. Barbora Skácelová (II. patro)

8.B třída - Mgr. Cecilie Kissová (I. patro)

9.A třída - Mgr. Pavlína Miltáková (II. patro)

9.B třída - PaedDr. Miloš Harnych (přízemí)

 

File:Oxygen480-emotes-face-smile.svg - Wikipedia