Osmáci i deváťáci se zúčastnili projektového dne zaměřeného na sebeobranu i prevenci kriminality mládeže

Pro žáky osmých i devátých ročníků byl zrealizován projektový den profesionální lektorkou paní Ivanou Kafkovou Dr.h.c., která za pomoci kolegy policisty, si pro žáky osmých i devátých ročníků připravila aktivity zacílené na prevenci krimanility mladistvých. Žáci si mohli vyzkoušet a seznámit se se základnimi prvky sebeobrany i postupy v případě krizových situací jako je ohrožení, aktivní střelec či přepadení.

Moc děkuji paní doktorce za skvělý program i všem žáků za aktivní účast a zájem. 

Těším se na další spolupráci. Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

 

Fotogalerie