SETKÁNÍ S RODIČI - PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ S AKTUÁLNÍMI TÉMATY DNEŠKA

VÁŽENÍ RODIČE, DOVOLTE MI, ABYCH VÁS SRDEČNĚ POZVALA NA ZAJÍMAVÝ A SMYSLUPLNÝ SEMINÁŘ, KTERÝ NAŠE ŠKOLA POŘÁDÁ PRO RODIČE NAŠICH ŽÁKŮ.

TEMATICKÝ BLOK SEMINÁŘE BUDE ROZDĚLEN DO TŘÍ ODPOLEDNÍCH SETKÁNÍ A MŮŽETE SE TĚŠIT NA PROFESIONÁLNÍ PROGRAM ZACÍLENÝ NA

PROBLEMATIKU TRESTNÉ ČINNOSTI MLÁDEŽE, SEXUÁLNÍCH TRESTNÝCH ČINŮ PÁCHANÝCH NEZLETILÝMI A MLADISTVÝMI, PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A NÁVYKOVÝCH LÁTEK DĚTMI, PROBLEMATIKU KYBERŠIKANY A SOCIÁLNÍCH SÍTÍ A TAKÉ TÉMA, JAK PŘEŽÍT ÚTOK AKTIVNÍHO STŘELCE A ZÁKLADNÍ PRVKY SEBEOBRANY.

TERMÍNY SETKÁNÍ VŽDY OD 15:00 DO 18:00 HOD + DISKUZE DLE ZÁJMU

1.SETKÁNÍ: čtvrtek 25.5.2023

2.SETKÁNÍ: pondělí 29.5.2023

3.SETKÁNÍ: středa 31.5.2023

VŠECHNY TŘI SETKÁNÍ S DANOU TÉMATIKOU JSOU PRO RODIČE ZCELA ZDARMA A BUDOU REALIZOVÁNY V RÁMCI ŠABLON III – SPOLUPRÁCE S RODIČI – ODBORNĚ ZAMĚŘENÁ TEMATICKÁ SETKÁNÍ. ZÁJEMCI Z ŘAD RODIČŮ SE MOHOU ZÚČASTNIT VŠECH TŘÍ SETKÁNÍ ČI DLE VAŠICH ČASOVÝCH MOŽNOSTÍ.

VŠECHNA TŘI SETKÁNÍ BUDOU VEDENA PROFESIONÁLNÍ LEKTORKOU PANÍ IVANOU KAFKOVOU Dr.h.c.- VÍCE INFO NA: https://www.kmfc.cz

VŠICHNI RODIČE JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI  😊 😊 😊

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

 

 

Soubory