VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ S RODIČI

 

Vážení rodiče, moc děkuji, že jste si našli chvilku a účastnili jste se našeho velikonočního setkání. 

Velký dík patří všem šikovným žákyním a žákům školy, kteří si pro Vás připravili krásné velikonoční dekorace, velikonoční aktivity, bohaté občerstvení a naši nejmenší prvňáčci i jarní tanečky a písničky.

Poděkování patří také všem paním učitelká a učitelům, kteří pomáhali dětem s přípravou a organizací celé akce a také se podíleli na bohatém občerstvení a příjemné velikonoční atmosféře.

Celá akce se skvěle vydařila a společně se těšíme na příští velikonoční setkání.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

 

Fotogalerie