PONOŽKOVÝ DEN 2023

PONOŽKOVÝ DEN A JAK JSME SI HO SPOLEČNĚ UŽILI :)

21. březen byl organizací OSN vyhlášen jako Světový den Downova syndromu. Také my se k této podpoře připojujeme. Tento den se na znamení oslavy lidské jedinečnosti nosí dvě různé ponožky.

Děkuji všem za podporu tolerance a vzájemné sounáležitosti.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Fotogalerie